סידו ספארק טריקס

68,000

סידו

2023

יד 00

כחול

900

לפרטים נוספים שאלו את הנציג

מידע נוסף

יצרן

כושר שייט

06/25

שנתון